Publicaties

Tweede O&O-monitor met successtories

Platform O&O heeft voor de tweede maal de monitor voor O&O fondsen uitgezet. Wat is de focus van O&O-fondsen, en wat zijn de resultaten en successen? 

In Nederland bestaan ongeveer 125 O&O-fondsen. Daarvan hebben 48 O&O-fondsen deelgenomen aan de tweede O&O monitor. Samen staan de 48 deelnemende fondsen voor meer dan 100.000 werkgevers en meer dan 2 miljoen werknemers.

Aan de eerste monitor namen 33 fondsen deel. De monitor bevat algemene vragen over beleidsontwikkeling en realisatie. Daarnaast is ingezoomd op een aantal specifieke thema’s. In 2012 kwamen de thema’s scholing & subsidies, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid aan de orde. Deze tweede monitor sluit wat thema’s betreft aan bij de aanbevelingen door de Stichting van de Arbeid aan sociale partners in de ‘Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid’:

  • Employability en scholing; 
  • Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden; 
  • Mobiliteit, preventiebeleid; 
  • Re-integratie van en werkhervattingskansen voor oudere werkzoekenden 
  • De aanpak van jeugdwerkloosheid is als thema toegevoegd door Platform O&O

 

Platform O&O heeft de resultaten verwerkt in een rapportage waarmee de deelnemende fondsen hun eigen positie kunnen vergelijken met die van de overige deelnemers. De uitkomsten van de monitor kunnen fondsen helpen bij hun verdere ontwikkeling en beleidskeuzes.