Publicaties

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: Van pepernoten naar spekkoek

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen onderzocht ecbo in de vierde Monitor O&O-fondsen.
Dit rapport Van pepernoten naar spekkoek is beschikbaar.