Publicaties

Rapport Sociale Innovatie

De rol van sociale partners - zoals brancheorganisaties, vakbonden, cao-partijen en O&O-fondsen - is te beperkt bij sociale innovatie in het MKB. Zij moeten ondernemers meer stimuleren om thema’s als scholing en opleiding, employability en flexibel organiseren aan te pakken. Kennisdeling tussen ondernemers op sectorniveau is noodzakelijk om de ontwikkeling van de sectoren in Nederland te laten floreren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Sociale partners en sociale innovatie in het MKB’ van Wissenraet Van Spaendonck. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met sociale partners en een enquête onder ondernemers en werknemers.     


Uit het rapport komt naar voren dat het bewustzijn over sociale innovatie onvoldoende leeft op sectorniveau. Brancheverenigingen, vakbonden en cao-partijen zijn passief in het stimuleren hiervan. Dit terwijl eerder onderzoek van EIM aantoont dat sociale innovatie, technologische innovaties versterkt en de ontwikkeling van de sector bevordert. Het initiatief om sociale innovatie tot stand te brengen, ligt bij individuele ondernemingen zelf. MKB-bedrijven kijken vaak eerst de kat uit de boom en gaan hier pas echt mee aan de slag als ze zicht hebben op wat het oplevert. Het delen van kennis door succesverhalen over sociale innovatie in de sector tussen ondernemers is dus cruciaal.

 
 


Daniëlle Mares, manager O&O-fondsen bij Wissenraet Van Spaendonck: ‘Er is een belangrijke rol weggelegd voor sociale partners om MKB-bedrijven hierin te ondersteunen, om zo de sector te laten profiteren. Een goed voorbeeld van kennisdeling is het virtuele platform van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, waar ondernemers successen kunnen delen. De informatie van het platform kunnen ze inzetten om acties op sociale innovatie op te zetten. Om sociale innovatie goed van de grond te krijgen, is het nodig om de volgende vijf thema’s centraal te stellen: arbeidsverhoudingen, flexibel organiseren, gezondheidsmanagement, employability en resultaatgericht belonen. Met een scan op de vijf thema’s, de, kunnen branches en bedrijven zelf zien op welke onderdelen sociale innovatie het meest kan opleveren.’

Download hier het rapport