btn_lid_worden

Als opleidingsverantwoordelijke bent u bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. Bij een scholingsfonds kunt u terecht voor subsidies. Toch houden O&O-fondsen zich anno 2015 lang niet alleen meer bezig met het verstrekken van subsidies. Hierbij treft u het artikel aan met een actueel overzicht van de activiteiten die scholingsfondsen ondernemen waarvan zowel uw opleidingsbeleid als uw medewerkers kunnen profiteren. Klik hier om het artikel te downloaden.

 

Tweede O&O-monitor met successtories

Platform O&O heeft voor de tweede maal de monitor voor O&O fondsen uitgezet. Wat is de focus van O&O-fondsen, en wat zijn de resultaten en successen? 

In Nederland bestaan ongeveer 125 O&O-fondsen. Daarvan hebben 48 O&O-fondsen deelgenomen aan de tweede O&O monitor. Samen staan de 48 deelnemende fondsen voor meer dan 100.000 werkgevers en meer dan 2 miljoen werknemers.

SBB Barometer

Lees meer over de ontwikkelingen in beroepen en stageplaatsen.

Op vrijdag 10 oktober 2014 is de nieuwe SBB Barometer gepubliceerd. Ieder kwartaal laat de SBB Barometer zien hoe het aantal stageplaatsen, leerbanen en de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en waar de knelpunten zitten. Uit deze nieuwste Barometer blijkt dat onder andere de sectoren bouw, transport en logistiek en de mode-industrie een tekort aan leerplaatsen hebben. Ook voor mbo-studenten van laboratoriumopleidingen is het moeilijk om een stageplaats te vinden. Lees hier meer over de SBB Barometer.

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: Van pepernoten naar spekkoek

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen onderzocht ecbo in de vierde Monitor O&O-fondsen.
Dit rapport Van pepernoten naar spekkoek is beschikbaar.

De tweede monitor O&O 2014 is van start!

Het doel van de monitor is om O&O-fondsen op verschillende kengetallen met elkaar te vergelijken. Op welke thema’s focussen zij zich en welke resultaten behalen zij?

Wilt u met deze url de vragenlijst invullen: https://www.research.net/s/OenO ? Het kost u maar 10 minuten.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen u helpen bij de verdere ontwikkeling van uw O&O-fonds. Algemene trends uit de monitor zullen in diverse bladen, waaronder VM magazine, worden gepubliceerd.