Hoe ouderen aan het werk blijven: de seniorcode

De cijfers van het CBS zijn duidelijk: de komende jaren zet de vergrijzing van de Nederlandse bevolking door. Moeten bedrijven daarom een specifiek hr-beleid ontwikkelen voor oudere werknemers? Bekijk deze publicatie.

Verslag Bijeenkomst 18 mei 2011

Thema: Afschrijven of juist investeren?

Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer doorwerken. Dagvoorzitter Carmen de Jonge verrichtte de aftrap. Bijna dagelijks is in de krant wel een item te lezen dat verband houdt met langer doorwerken. Zowel als het gaat om pensioenen, de vergrijzing als over de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt na de uitstroom van alle babyboomers. Kortom, zo stelt de Jonge, langer doorwerken is een thema waar iedere branche gewild of ongewild mee te maken krijgt. Want langer doorwerken kan een oplossing zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Maar hoe pak je dat aan, als O&O-fonds, als werkgever of als vakbond? Lees verder

 

Presentaties

Rapport Sociale Innovatie

De rol van sociale partners - zoals brancheorganisaties, vakbonden, cao-partijen en O&O-fondsen - is te beperkt bij sociale innovatie in het MKB. Zij moeten ondernemers meer stimuleren om thema’s als scholing en opleiding, employability en flexibel organiseren aan te pakken. Kennisdeling tussen ondernemers op sectorniveau is noodzakelijk om de ontwikkeling van de sectoren in Nederland te laten floreren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Sociale partners en sociale innovatie in het MKB’ van Wissenraet Van Spaendonck. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met sociale partners en een enquête onder ondernemers en werknemers.