Steeds meer brancheorganisaties komen in beweging om vakbekwaamheid in de branche te behouden en te verbeteren. De inzet is uiteindelijk om op korte en langere termijn te beschikken over voldoende, kwalitatief goed en duurzaam inzetbare medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid (NCSI)

De publicatie Duurzame inzetbaarheid. Een verkenning naar nieuwe impulsen’ omvat de resultaten van een driedelige debatreeks over duurzame inzetbaarheid die het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatietussen december 2011 en februari 2012 organiseerde. In het eerste debat is een pleidooi gehouden voor duurzaam opleiden vanuit een collectieve aanpak via de O&O fondsen. Bekijk deze publicatie.

Bijeenkomst 20 maart 2012

Thema: Zonder vakmanschap geen toekomst
 
In de derde bijeenkomst van Platform O&O stond het thema Vakmanschap centraal. Door de vergrijzing en de ontgroening komt vakmanschap steeds meer onder druk. Een aantal beroepen lijken zo langzamerhand uit te sterven. De mensen in de bedrijfstakken worden steeds ouder en er is weinig tot geen opvolging. Hoe moet dit verder en welke rol kunnen O&O-fondsen daarbij spelen?

De dagvoorzitter, Carmen de Jonge, opent de ochtend met een presentatie waarin de problematiek rond het vakmanschap in Nederland in kaart wordt gebracht. In Nederland zijn er ongeveer 260.000 ambachtelijke  ondernemingen, samen behaalde deze ondernemingen in 2010 een omzet van 110 miljard. 11% van de beroepsbevolking is werkzaam in een ambachtelijk beroep. Naar verwachting zijn tot 2020 250.000 vakmensen nodig.
Daar staat tegen over dat het MBO steeds verder veralgemeniseerd en er steeds minder ruimte is voor specialisatie. Het kiezen voor een ambachtelijk vak is bovendien niet populair onder jongeren.
Voor de vraag gesteld wordt hoe dit veranderd kan worden is het goed om eerst te overwegen hoe erg deze constatering is. Hebben we deze vorm van vakmanschap nodig in Nederland? Waarbij de vraag eveneens gesteld kan worden hoe de arbeidsmarkt er in 2030 uitziet en of vakmanschap hier nog een onderdeel van uitmaakt.

Het complete verslag vindt u hier met de presentatie van Carmen de Jonge

Geen kwalificatie zonder motivatie

Hoe stimuleer je loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden?

hier leest u de presentatie van Carmen de Jonge, hier de presentatie van Harm Roeten en hier de presentatie van Patricia Gielen.

Bijeenkomst 7 oktober 2011
Thema: Intersectorale mobiliteit
Lees meer

Presentaties

Presentatie Carmen de Jonge

Presentatie Cees Schoenmakers

Presentatie Michel Winnubst