btn_lid_worden

Thema: Geen kwalificatie zonder motivatie

Hoe stimuleer je loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden?

De economische crisis trekt een zware wissel op het bedrijfsleven. Faillissementen, bedrijfssluitingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Werknemers verkeren in onzekere tijden. Blijft mijn baan behouden? Welk perspectief heb ik op het vinden van ander werk? Daarnaast gaat de pensioenleeftijd omhoog, overheidsmaatregelen zijn gericht op langer en vitaal doorwerken.Het belang van investeren in scholing en ontwikkeling groeit, toch blijkt dat in praktijk nog op veel weerstand te stuiten. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Laagopgeleiden zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Zij worden vaker werkloos en hebben ook een grotere kans  om werkloos te blijven. Zij beheersen kernvaardigheden, zoals Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden vaak minder goed. 

Hoe krijg je –laagopgeleide- werknemers zover dat ze over hun eigen loopbaan gaan beslissen? Wat overtuigt bedrijven om te investeren in scholing van hun werknemers? Welke rol kan een O&O-fonds hierin spelen? Biedt de overheid voldoende ondersteuning? 

Hierover ging de bijeenkomst van 31 mei jl. van het Platform O&O, met als sprekers:

  •  Jos Leenhouts, bestuurslid van de MBO-raad,
  • Harm Roeten, adviseur onderwijsvernieuwing,
  • Patricia Gielen, senior-onderzoekster bij IVA beleidsonderzoek en advies.

Dagvoorzitter was Carmen de Jonge, directeur Wissenraet Van Spaendonck. 

De presentaties:

  • Van Carmen de Jonge
  • Van Harm Roeten
  • Van Patricia Gielen

 

  • Het blad Loopbaanvisie publiceerde in oktober 2012 het volgende artikel hierover.

Steeds meer brancheorganisaties komen in beweging om vakbekwaamheid in de branche te behouden en te verbeteren. De inzet is uiteindelijk om op korte en langere termijn te beschikken over voldoende, kwalitatief goed en duurzaam inzetbare medewerkers.

Geen kwalificatie zonder motivatie

Hoe stimuleer je loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden?

hier leest u de presentatie van Carmen de Jonge, hier de presentatie van Harm Roeten en hier de presentatie van Patricia Gielen.

Duurzame inzetbaarheid (NCSI)

De publicatie Duurzame inzetbaarheid. Een verkenning naar nieuwe impulsen’ omvat de resultaten van een driedelige debatreeks over duurzame inzetbaarheid die het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatietussen december 2011 en februari 2012 organiseerde. In het eerste debat is een pleidooi gehouden voor duurzaam opleiden vanuit een collectieve aanpak via de O&O fondsen. Bekijk deze publicatie.

Bijeenkomst 20 maart 2012

Thema: Zonder vakmanschap geen toekomst
 
In de derde bijeenkomst van Platform O&O stond het thema Vakmanschap centraal. Door de vergrijzing en de ontgroening komt vakmanschap steeds meer onder druk. Een aantal beroepen lijken zo langzamerhand uit te sterven. De mensen in de bedrijfstakken worden steeds ouder en er is weinig tot geen opvolging. Hoe moet dit verder en welke rol kunnen O&O-fondsen daarbij spelen?

De dagvoorzitter, Carmen de Jonge, opent de ochtend met een presentatie waarin de problematiek rond het vakmanschap in Nederland in kaart wordt gebracht. In Nederland zijn er ongeveer 260.000 ambachtelijke  ondernemingen, samen behaalde deze ondernemingen in 2010 een omzet van 110 miljard. 11% van de beroepsbevolking is werkzaam in een ambachtelijk beroep. Naar verwachting zijn tot 2020 250.000 vakmensen nodig.
Daar staat tegen over dat het MBO steeds verder veralgemeniseerd en er steeds minder ruimte is voor specialisatie. Het kiezen voor een ambachtelijk vak is bovendien niet populair onder jongeren.
Voor de vraag gesteld wordt hoe dit veranderd kan worden is het goed om eerst te overwegen hoe erg deze constatering is. Hebben we deze vorm van vakmanschap nodig in Nederland? Waarbij de vraag eveneens gesteld kan worden hoe de arbeidsmarkt er in 2030 uitziet en of vakmanschap hier nog een onderdeel van uitmaakt.

Het complete verslag vindt u hier met de presentatie van Carmen de Jonge