Met trots heeft OVAL op 20 juni 2013 de animatie ‘Jouw leven, jouw loopbaan’ gelanceerd. In dit filmpje wordt in 1,5 minuut de kern van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk gemaakt. Het perspectief van het individu staat daarbij centraal. De ‘ups and downs’ tijdens leven en loopbaan zijn in beeld gebracht en gekoppeld aan mogelijke interventies (interventies (loopbaanontwikkeling, scholing, arbo, re-integratie, coaching en begeleiding, outplacement) die leden van OVAL onder de verschillende omstandigheden kunnen bieden.

OVAL wil hiermee een extra impuls geven aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid en individuen, werkgevers, overheid en andere stakeholders informeren en prikkelen om in actie te komen. Klik hier om de film te bekijken zoals gepubliceerd op de homepage van de website van OVAL.

 

Uw reactie is vanzelfsprekend van harte welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: OVAL

Thema:Gouden Kooi of vogelvrij?
De oudere werknemer op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt piept en kraakt aan alle kanten. 500.000 werklozen inmiddels, waaronder veel 55-plussers. De kans is klein dat zij weer aan de slag komen, misschien als flexkracht via het uitzendbureau. De 55-plussers met een baan blijven zitten waar ze zitten. Verworven rechten – pensioen, salaris, vrije dagen- belemmeren de arbeidsmobiliteit van deze groep. Het Platform O&O stelt in de bijeenkomst op vrijdagochtend 14 december a.s. de positie van de oudere werknemer op de arbeidsmarkt aan de orde.

Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV, Jurriën Koops, directeur sociale zaken ABU en Grace Tanamal, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zijn het debat aangegaan over oplossingen om ouderen aan de slag te krijgen en te houden. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde welke rol er is weggelegd voor de O&O-fondsen.
"Versoepeling van het ontslagrecht betekent dat de werknemer vogelvrij wordt verklaard, Investeren in werk- naar werktrajecten waarin de werkgever ook zijn verantwoordelijkheid neemt, is het alternatief," vindt Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV.

Ouderen zijn steeds vaker aan het werk als flexkracht. Wat kan er worden geleerd van de uitzendbranche als het gaat om de inzetbaarheid van ouderen? Jurriën Koops, directeur sociale zaken ABU, geeft zijn visie.

Biedt het regeerakkoord oplossingen voor de oudere werknemer?
Sociale Zaken is een van de aandachtgebieden van Grace Tanamal binnen de PvdA-fractie. In het regeerakkoord is de versoepeling van het ontslagrecht, de beperking van de WW en de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 afgesproken. Aan Grace Tanamal de vraag hoe deze maatregelen de positie van de oudere werknemer op de arbeidsmarkt verbeteren, of is er meer nodig? En welke rol is er weggelegd voor sociale partners en O&O-fondsen.

Carmen de Jonge, directeur Wissenraet van Spaendonck, was dagvoorzitter. Haar presentatie vindt u hier.

Voor het verslag van de bijeenkomst, klik hier. Een impressie van de bijeenkomst vindt u hier.

 

Lees nu de bijdrage van het Platform O&O over intersectorale mobiliteit in de Loopbaanvisie van augustus 2012.

Intersectorale mobiliteit is een thema dat in de belangstelling staat. Aan de ene kant vanwege de noodzaak voor individuele werknemers om mobiel en vitaal te blijven zodat ze tot hun 67e jaar door kunnen werken, aan de andere kant vanwege de bedrijven die in hun sector een tekort of wellicht een overschot aan werknemers verwachten.

Lees meer.......

Platform O&O wil loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden stimuleren

Het Platform O&O organiseerde in mei dit jaar een bijeenkomst over het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden, waaronder mensen zonder startkwalificatie. De centrale vraag daarbij was hoe zij zelf de eigen loopbaan in de hand kunnen nemen. En: welke stimulansen zijn er dan om dat op gang te brengen? Het blad Loopbaanvisie van okober 2012 publiceert hierover het volgende artikel.

Thema: Geen kwalificatie zonder motivatie

Hoe stimuleer je loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden?

De economische crisis trekt een zware wissel op het bedrijfsleven. Faillissementen, bedrijfssluitingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Werknemers verkeren in onzekere tijden. Blijft mijn baan behouden? Welk perspectief heb ik op het vinden van ander werk? Daarnaast gaat de pensioenleeftijd omhoog, overheidsmaatregelen zijn gericht op langer en vitaal doorwerken.Het belang van investeren in scholing en ontwikkeling groeit, toch blijkt dat in praktijk nog op veel weerstand te stuiten. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Laagopgeleiden zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Zij worden vaker werkloos en hebben ook een grotere kans  om werkloos te blijven. Zij beheersen kernvaardigheden, zoals Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden vaak minder goed. 

Hoe krijg je –laagopgeleide- werknemers zover dat ze over hun eigen loopbaan gaan beslissen? Wat overtuigt bedrijven om te investeren in scholing van hun werknemers? Welke rol kan een O&O-fonds hierin spelen? Biedt de overheid voldoende ondersteuning? 

Hierover ging de bijeenkomst van 31 mei jl. van het Platform O&O, met als sprekers:

  •  Jos Leenhouts, bestuurslid van de MBO-raad,
  • Harm Roeten, adviseur onderwijsvernieuwing,
  • Patricia Gielen, senior-onderzoekster bij IVA beleidsonderzoek en advies.

Dagvoorzitter was Carmen de Jonge, directeur Wissenraet Van Spaendonck. 

De presentaties:

  • Van Carmen de Jonge
  • Van Harm Roeten
  • Van Patricia Gielen

 

  • Het blad Loopbaanvisie publiceerde in oktober 2012 het volgende artikel hierover.