Thema:Gouden Kooi of vogelvrij?
De oudere werknemer op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt piept en kraakt aan alle kanten. 500.000 werklozen inmiddels, waaronder veel 55-plussers. De kans is klein dat zij weer aan de slag komen, misschien als flexkracht via het uitzendbureau. De 55-plussers met een baan blijven zitten waar ze zitten. Verworven rechten – pensioen, salaris, vrije dagen- belemmeren de arbeidsmobiliteit van deze groep. Het Platform O&O stelt in de bijeenkomst op vrijdagochtend 14 december a.s. de positie van de oudere werknemer op de arbeidsmarkt aan de orde.

Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV, Jurriën Koops, directeur sociale zaken ABU en Grace Tanamal, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zijn het debat aangegaan over oplossingen om ouderen aan de slag te krijgen en te houden. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde welke rol er is weggelegd voor de O&O-fondsen.
"Versoepeling van het ontslagrecht betekent dat de werknemer vogelvrij wordt verklaard, Investeren in werk- naar werktrajecten waarin de werkgever ook zijn verantwoordelijkheid neemt, is het alternatief," vindt Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV.

Ouderen zijn steeds vaker aan het werk als flexkracht. Wat kan er worden geleerd van de uitzendbranche als het gaat om de inzetbaarheid van ouderen? Jurriën Koops, directeur sociale zaken ABU, geeft zijn visie.

Biedt het regeerakkoord oplossingen voor de oudere werknemer?
Sociale Zaken is een van de aandachtgebieden van Grace Tanamal binnen de PvdA-fractie. In het regeerakkoord is de versoepeling van het ontslagrecht, de beperking van de WW en de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 afgesproken. Aan Grace Tanamal de vraag hoe deze maatregelen de positie van de oudere werknemer op de arbeidsmarkt verbeteren, of is er meer nodig? En welke rol is er weggelegd voor sociale partners en O&O-fondsen.

Carmen de Jonge, directeur Wissenraet van Spaendonck, was dagvoorzitter. Haar presentatie vindt u hier.

Voor het verslag van de bijeenkomst, klik hier. Een impressie van de bijeenkomst vindt u hier.