Thema: Geen kwalificatie zonder motivatie

Hoe stimuleer je loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden?

De economische crisis trekt een zware wissel op het bedrijfsleven. Faillissementen, bedrijfssluitingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Werknemers verkeren in onzekere tijden. Blijft mijn baan behouden? Welk perspectief heb ik op het vinden van ander werk? Daarnaast gaat de pensioenleeftijd omhoog, overheidsmaatregelen zijn gericht op langer en vitaal doorwerken.Het belang van investeren in scholing en ontwikkeling groeit, toch blijkt dat in praktijk nog op veel weerstand te stuiten. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Laagopgeleiden zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Zij worden vaker werkloos en hebben ook een grotere kans  om werkloos te blijven. Zij beheersen kernvaardigheden, zoals Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden vaak minder goed. 

Hoe krijg je –laagopgeleide- werknemers zover dat ze over hun eigen loopbaan gaan beslissen? Wat overtuigt bedrijven om te investeren in scholing van hun werknemers? Welke rol kan een O&O-fonds hierin spelen? Biedt de overheid voldoende ondersteuning? 

Hierover ging de bijeenkomst van 31 mei jl. van het Platform O&O, met als sprekers:

  •  Jos Leenhouts, bestuurslid van de MBO-raad,
  • Harm Roeten, adviseur onderwijsvernieuwing,
  • Patricia Gielen, senior-onderzoekster bij IVA beleidsonderzoek en advies.

Dagvoorzitter was Carmen de Jonge, directeur Wissenraet Van Spaendonck. 

De presentaties:

  • Van Carmen de Jonge
  • Van Harm Roeten
  • Van Patricia Gielen

 

  • Het blad Loopbaanvisie publiceerde in oktober 2012 het volgende artikel hierover.