Derde aanvraagtijdvak start 1 oktober 2018

Er komt een derde aanvraagtijdvak van 1 tot en met 26 oktober 2018.

Het Ministerie van SZW, afdeling Uitvoering van Beleid, organiseert daarvoor 2 voorlichtingsbijeenkomsten op woensdag 13 juni of vrijdag 15 juni 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur in Den Haag. In de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is duurzame inzetbaarheid en welk type projecten past binnen de regeling?

  • De subsidievoorwaarden en eisen aan de aanvraag.
  • Tips voor een goede subsidieaanvraag.

U kunt zich hier aanmelden tot en met 6 juni.

Wijziging subsidieregeling ESF 2014-2020 Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Daarnaast is bepaalde regelgeving gewijzigd waaronder de looptijd. Voor projecten uit tijdvak 2016 blijft de maximale looptijd 18 maanden. Voor projecten uit tijdvak 2017 wordt de maximale looptijd 24 maanden. De maximale looptijd voor projecten in het derde tijdvak wordt 32 maanden.

Voorts hoeft voor tarieven van externe adviseurs tot een bedrag van €100,- per uur de marktconformiteit niet meer aangetoond te worden.

Daarnaast werd in de toelichting van artikel B20 vermeld dat de flat rate van 15% onder meer bedoeld is voor administratie en beheer. Dit klopt niet. Administratie en beheer zijn directe kosten en dit wordt nu ook zo benoemd bij artikel B20. Deze wijziging geldt ook voor lopende projecten. De wijziging heeft geen invloed op het verleende subsidiebedrag. De flat rate blijft verder behouden voor indirecte kosten, zoals reiskosten en ontwikkelkosten. Mocht er in lopende projecten subsidie verleend zijn voor kosten die met de wijziging onder de flat rate van 15% komen dan heeft de wijziging geen gevolgen voor de subsidiabiliteit van deze kosten in de verleningsbeschikking.

Tenslotte zijn bij aanvraagtijdvak 2018 voorbereidingskosten toegevoegd aan de subsidiabele kosten.