btn_lid_worden

Bijeenkomst Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten op 1 juni a.s.

 

Veranderingen gaan steeds sneller. De wereld van werk verandert continue en in een steeds hoger tempo. Dit dwingt tot een klimaat waarin alle werkenden de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen en mee te gaan in veranderingen. Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van SZW verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke financieringsvormen ten behoeve van post-initiële scholing. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is het individualiseren van opleidingsbudgetten. Ook hebben de SER en commissie SAP vergelijkbare adviezen uitgebracht. Wat betekent dit voor (de huidige structuur van) opleidingsfondsen en welke rol kunnen zij hierin spelen?


Naast de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer wordt ook naar de overheid gekeken als facilitator van persoonlijke ontwikkeling van werkenden. De huidige structuur is met name gericht op werkenden en scholing ten behoeve van de eigen functie of sector. Een andere infrastructuur zou dit kunnen veranderen door de bundeling van budgetten, zich kunnen richten op een breder publiek of maatwerk kunnen bieden. Het geeft individuen mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en te werken aan de eigen ontwikkeling die niet uitsluitend gericht zijn op de huidige functie. Niet alleen de financiële mogelijkheden zijn van belang, maar ook de randvoorwaarden zoals benadering, gedrag en begeleiding. In deze bijeenkomst wordt het rapport van Ecorys nader toegelicht en geven sociale partners hun visie op de ideeën. We gaan graag met u in debat over de kansen en mogelijkheden van O&O-fondsen.

 

Programma

14.15 uur Ontvangst

14.45 uur Opening door de dagvoorzitter, Carmen de Jonge, Directeur Wissenraet Van Spaendonck

- Henk Bakker, manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie Ecorys, zal een toelichting geven op het onderzoeksrapport. Klik hier om de presentatie te kunnen downloaden.
- Peter Struik, voorzitter van de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Zal zijn visie vanuit werkgeversperspectief geven
- Elwin Wolters van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) zal zijn visie geven vanuit werknemersperspectief 
  op individuele scholingsbudgetten. Klik hier om de presentatie te kunnen downloaden.

16.30 uur Vragen/discussie  

17.00 uur Afsluiting en aansluitend een borrel

17.30 uur Einde

 

Deze bijeenkomst vindt plaats bij UniePlaza te Culemborg

 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor leden POO. Voor niet-leden bedraagt deelname € 95,-, excl. btw.