In samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) organiseert het Platform O&O deze bijeenkomst. O&O Fondsen zijn geworteld in de bedrijfstak waar zij uit voortkomen en behoren vaak tot de infrastructuur van die betreffende sector. Toch is er veel kritiek op O&O-fondsen. De fondsen zijn weinig transparant, gericht op de eigen sector, middelen komen te weinig ten goede aan de werknemers, er is sprake van het oppotten en rondpompen van geld. Efficiency kan beter.

Samenwerking tussen fondsen en in regio’s komt in een aantal gevallen tot stand, maar is zeker nog geen gemeengoed. Feit is wel dat:

• O&O-fondsen aansluiten op behoefte van en in de sector (klein/groot, behoefte aan vakmanschap/ algemene competenties, voorloper/borgen zekerheden).

• Het O&O-fonds kan fungeren als waakhond van de sector: heeft een vinger in de pap bij de kwalificaties, draagt verantwoordelijkheid voor vakgerichte opleidingen in de sector en draagt bij aan innovatie.

• O&O-fondsen hebben een infrastructuur die aansluit bij de sector. Kosten voor in standhouden zijn relatief beperkt. O&O-fondsen zijn in transitie waarbij het uitgangspunt is de behoefte in de sectoren en het bewustzijn dat werknemers over sectoren heen aan het werk moeten kunnen blijven. Het vergroten van de transparantie kan bijdragen aan een meer zichtbare rol voor de O&O-fondsen in het landelijk ontwikkelings- en arbeidsmarktbeleid, de verdeling van middelen en meer uitwisseling tussen fondsen. We willen graag met u, als vertegenwoordiger van een O&O-fonds, van gedachte wisselen hoe een benchmark O&O-fondsen eruit zou moeten zien, welke informatie is noodzakelijk volgens u en welke informatie kunt u aanleveren?

 

PROGRAMMA     

13.30 uur Ontvangst 

14.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Carmen de Jonge, Directeur Wissenraet Van Spaendonck

Introductie noodzaak benchmark  O&O-fondsen door Marc van der Meer

Uitwisseling:

• Wat weten we al (SZW heeft jaarverslagen van ge-avvde fondsen, laatste SZW rapport over O&O-fondsen, andere onderzoeken, O&O-monitor)

• Waar willen we naartoe

• Wie wil hieraan meewerken

• Praktisch: organiseren en uitvoeren

 

Tussendoor is er tijd voor een korte pauze.    

 

16.00 uur Einde