Als opleidingsverantwoordelijke bent u bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. Bij een scholingsfonds kunt u terecht voor subsidies. Toch houden O&O-fondsen zich anno 2015 lang niet alleen meer bezig met het verstrekken van subsidies. Hierbij treft u het artikel aan met een actueel overzicht van de activiteiten die scholingsfondsen ondernemen waarvan zowel uw opleidingsbeleid als uw medewerkers kunnen profiteren. Klik hier om het artikel te downloaden.