Bijeenkomst Platform O&O vrijdag 14 november 2014

In veel cao's zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van wajongeren of arbeidsgehandicapten bij bedrijven binnen de sector. In het sociaal akkoord zijn sociale partners nog een stap verder gegaan en is afgesproken 125.000 arbeidsplaatsen te realiseren, indien nodig door invoering van een quotum.
Het economisch tij begint zich te keren, maar geldt dat ook voor deze mensen?

 

Blijft het bij mooie afspraken of krijgen kwetsbare groepen een echte kans met hulp van sociale partners en sectorfondsen? Hoe kunnen obstakels bij werkgevers worden weggenomen? Wat zijn de ervaringen van de werknemers?

 De volgende sprekers gaven op 14 november jl. hun visie:
• Carmen de Jonge, dagvoorzitter, directeur Wissenraet van Spaendonck
• Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar inclusieve arbeidsorganisaties, over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de gevolgen voor kwetsbare groepen en de mogelijkheden van functiecreatie binnen bedrijven.
• Willem Jelle Berg, Vakcentrale CNV, over gemaakte cao-afspraken en de ervaringen van de vakorganisatie om kwetsbare groepen mensen te plaatsen
• Huib van Olden, voorzitter van SBCM (A&O-fonds SW-bedrijven), over de mogelijkheden om mensen met een beperking buiten de SW bedrijven te plaatsen

De presentaties:
Carmen de Jonge, dagvoorzitter, directeur Wissenraet van Spaendonck
Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar inclusieve arbeidsorganisaties
Willem Jelle Berg, bestuurslid bij de vakcentrale CNV
Huib van Olden, voorzitter van SBCM (A&O-fonds SW-bedrijven)

Locatie was
REA College
Kerkenbos 10 03
5446 BB Nijmegen