De tweede monitor O&O 2014 is van start!

Het doel van de monitor is om O&O-fondsen op verschillende kengetallen met elkaar te vergelijken. Op welke thema’s focussen zij zich en welke resultaten behalen zij?

Wilt u met deze url de vragenlijst invullen: https://www.research.net/s/OenO ? Het kost u maar 10 minuten.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen u helpen bij de verdere ontwikkeling van uw O&O-fonds. Algemene trends uit de monitor zullen in diverse bladen, waaronder VM magazine, worden gepubliceerd.