Op 14 oktober vond de bijeenkomst over laaggeletterdheid op de werkvloer plaats. De presentaties zijn nu beschikbaar. Nederland telt ongeveer 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar, waaronder bijna een half miljoen werkenden. Goed kunnen lezen en schrijven is voor iedereen van belang. Voor werknemers en werkgevers betekent dit bijvoorbeeld dat de veiligheid op de werkvloer beter wordt, als iedereen de instructies kan begrijpen. Werknemers kunnen zich beter ontplooien en hun talenten kunnen beter worden benut. lees meer....