Ga aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Op woensdag 21 november a.s. organiseert MKB Nederland in Ahoy Rotterdam de bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid. Het is vandaag de dag van groot belang dat ondernemers investeren in gezonde flexibele en betrokken medewerkers. Niet alleen voor de continuïteit van de onderneming, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Want ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien.

Derde aanvraagtijdvak start 1 oktober 2018

Er komt een derde aanvraagtijdvak van 1 tot en met 26 oktober 2018.

Het Ministerie van SZW, afdeling Uitvoering van Beleid, organiseert daarvoor 2 voorlichtingsbijeenkomsten op woensdag 13 juni of vrijdag 15 juni 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur in Den Haag. In de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

In samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) organiseert het Platform O&O deze bijeenkomst. O&O Fondsen zijn geworteld in de bedrijfstak waar zij uit voortkomen en behoren vaak tot de infrastructuur van die betreffende sector. Toch is er veel kritiek op O&O-fondsen. De fondsen zijn weinig transparant, gericht op de eigen sector, middelen komen te weinig ten goede aan de werknemers, er is sprake van het oppotten en rondpompen van geld. Efficiency kan beter.

Bijeenkomst "De innoverende arbeidsmarkt" 24 februari 2016

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 24 februari 2016 in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) het seminar met als thema "De innoverende arbeidsmarkt". Dit thema werd vanuit verschillende invalshoeken belicht. Onderstaand treft u de presentaties van de diverse sprekers aan:

Als opleidingsverantwoordelijke bent u bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. Bij een scholingsfonds kunt u terecht voor subsidies. Toch houden O&O-fondsen zich anno 2015 lang niet alleen meer bezig met het verstrekken van subsidies. Hierbij treft u het artikel aan met een actueel overzicht van de activiteiten die scholingsfondsen ondernemen waarvan zowel uw opleidingsbeleid als uw medewerkers kunnen profiteren. Klik hier om het artikel te downloaden.