btn_lid_worden

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

Wat kan het Festival voor een opleidingsfonds betekenen? U kunt tot 16 juni 2017 een topper nomineren: iemand die hard gewerkt heeft om zijn/haar werknemers- en ondernemersvaardigheden de afgelopen jaren onder bijzondere omstandigheden te ontwikkelen via training, opleiding of gewoon op de werkvloer. De nominatiefomulieren (en toelichting) vindt u op http://festivalvanhetleren.nl/