btn_lid_worden

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 31 januari jl. in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf". Een leven lang leren is een actueel thema. Hoe kunnen mensen worden gefaciliteerd om continu te blijven leren, zodat ze vitaal en fit blijven voor de arbeidsmarkt? Moet de mens zich daarbij steeds aanpassen aan het werk of is het mogelijk om het werk zodanig te organiseren dat het blijft passen bij de werkende mens. Hoe kunnen drempels tussen het reguliere onderwijs en sectorale opleidingen voor werkenden worden weggenomen? Wat is er nodig om werkenden in beweging te krijgen en te houden?  

Vanuit verschillende kanten worden oplossingen aangedragen, zoals de introductie van persoonlijke budgetten voor ontwikkeling, meer aandacht voor het leren op de werkvloer en het erkennen van opgedane competenties. Hoe komen we tot een vraaggericht en modulair opgebouwd stelsel van opleidingen dat beter aansluit bij de behoefte van mensen die zich continu  ontwikkelen? In deze bijeenkomst komen de mogelijkheden en de realiteit van een leven lang leren aan de orde: wat is de rol van de werknemer, zijn de bestaande structuren voldoende in staat het continu leren mogelijk te maken en hoe gaat het in de praktijk? De loopbaanontwikkeling  van werknemers in de sectoren Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang komt aan de orde.  

Programma

14.15 uur Ontvangst

14.45 uur  Opening en introductie door dagvoorzitter Carmen de Jonge   

Tijdens de bjieenkomst komen aan het woord:

- André Timmermans, directeur SBB, over het slaan van bruggen tussen regulier onderwijs en werkend leren. Klik hier voor de presentatie.

- Cristel van de Ven, adviseur van Factor Vijf, over de inzetbaarheid van de werkende in de organisatie. Klik hier voor de presentatie.

- Hermien Wiselius, directeur FCB, over ervaringen van het fonds met loopbaanontwikkeling van werknemers in

    Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Klik hier voor de presentatie.

Tussendoor is ruimte voor een korte pauze

16.30 uur Vragen/discussie

17.00 uur Afsluiting en aansluitend een borrel

17.30 uur Einde

Deze bijeenkomst vindt plaats bij het GOC te Veenendaal

Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor leden POO en LOS. Voor niet-leden bedraagt deelname € 95,-, excl. btw. Klik hier om u aan te melden