1

btn_lid_worden

Algemeen nieuws

 • Studie: elektrische auto levert veel banen op

  22-02-2018 || De elektrische auto is niet alleen goed voor het milieu. Inzetten op elektrische mobiliteit kan de Europese economie ook een flinke duw in de rug geven en 206.000 nieuwe banen opleveren. Een dinsdag gepubliceerde analyse van Cambridge Econometrics, waar ook autoproducenten en stroomnetbeheerders aan meewerkten, bevestigt dat elektrisch vervoer de CO2-uitstoot van het wegverkeer met 88 procent kan doen dalen in het jaar 2030. Tot zover niets nieuws. Lees meer...
 • Vaarwel flexwerker, hallo uurloner!

  22-02-2018 || Een open zenuw is het, flexibele arbeid in Nederland. Maandag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal en dus heel 2017. De conclusie: het vaste contract rukt weer op, maar 'flexwerk' groeide nog steeds sneller. Lees meer...
 • VUmc en AMC willen financiering opleiding tropenarts

  22-02-2018 || Het VUmc en AMC vinden dat de opleiding 'arts internationale gezondheidszorg en tropenkunde' (AIGT), de vroegere tropenarts, moet worden behouden en gefinancierd door het ministerie van VWS. Advertentie De ervaring van tropenartsen is, ook als ze definitief terugkeren naar Nederland, waardevol in het onderwijs en voor de vervolgopleidingen tot medisch specialisten, vinden AMC en VUmc. Lees meer...
 • 'Gemeenten kunnen ook best jongeren werven zónder te discrimineren'

  22-02-2018 || Gemeenten mogen wettelijk niet meer in hun vacatures zetten dat die specifiek voor jongeren zijn. Maar dat is ook helemaal niet nodig, zegt deskundige Annemarie Stel. Gemeenten die een zogeheten 'generatiepact' uitvoeren konden de afgelopen jaren in vacatureteksten en wervingsadvertenties specifiek vragen naar sollicitanten van een specifieke leeftijdsgroep. Lees meer...

Festival van het leren

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

Bijeenkomst Blijven leren van de wieg tot het graf?

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 31 januari jl. in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf". Een leven lang leren is een actueel thema. Hoe kunnen mensen worden gefaciliteerd om continu te blijven leren, zodat ze vitaal en fit blijven voor de arbeidsmarkt? Moet de mens zich daarbij steeds aanpassen aan het werk of is het mogelijk om het werk zodanig te organiseren dat het blijft passen bij de werkende mens. Hoe kunnen drempels tussen het reguliere onderwijs en sectorale opleidingen voor werkenden worden weggenomen? Wat is er nodig om werkenden in beweging te krijgen en te houden?