1

btn_lid_worden

Algemeen nieuws

 • Kabinet kondigt hervormingen op arbeidsmarkt aan

  18-09-2018 || De Miljoenennota en het Belastingplan 2019 zijn vanmiddag gepresenteerd. Wat staat erin over de plannen met de arbeidsmarkt? Het onderdeel 'Kansen voor de toekomst' uit de Miljoenennota 2019 onderschrijft het verlangen van dit kabinet naar een soepele, evenwichtige arbeidsmarkt. Veel nieuws bevat het onderdeel niet, de intenties van het kabinet waren al eerder bekend. Overigens gaan de veranderingen wél veel betekenen voor HR. Lees meer...
 • Werkenden, neem de regie over je toekomst

  18-09-2018 || Werkenden, neem de regie over je toekomst Met flexibele arbeid kun je de volgende stap maken in je carrière; wees je bewust van je waarde en van je mogelijkheden. Benut het! Daarmee dwing je intermediairs ook om innovatief te zijn. Daar heb je allebei voordeel van. Schaarste heerst op de arbeidsmarkt. Vacatures zijn steeds moeilijker in te vullen en het personeelstekort bij bedrijven loopt op, meldt het CBS. Dit leidt tot meer vast werk, maar volgens het CPB vooral ook meer flexibele arbeid. Lees meer...
 • Reacties troonrede: 'Investeer meer in werknemers'

  18-09-2018 || Amsterdam - Vooral werknemers moeten iets gaan merken van de groeiende economie. De lonen moeten fors omhoog en er moet veel meer worden geïnvesteerd in opleiding en verlaging van werkdruk. De arbeidsmarkt wordt namelijk steeds krapper. Dat beeld komt uit de eerste reacties op de troonrede naar voren.Iedereen moet merken dat het beter gaat, zei de koning in zijn troonrede.? ANPVakbond CNV reageert sceptisch op de mooie woorden in de troonrede, dat iedereen moet werken dat het goed gaat. Lees meer...
 • 'Overheid maakt arbeidsverhoudingen kapot'

  18-09-2018 || Overheden sturen bij aanbestedingen te veel op prijs. Daarmee zetten ze de deur open voor sociale misstanden en uitbuiting. Dat zegt voorzitter van CNV Vakmensen Piet Fortuin in het Financieele Dagblad. De vakbond wil betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor zowel vaste werknemers als zzp'ers door overheden direct aan te spreken op hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Lees meer...

Festival van het leren

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.