1

btn_lid_worden

Algemeen nieuws

 • Werkgever scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten

  18-01-2018 || Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega's hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten, die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten, wordt daar te weinig rekening mee gehouden op werkvloer. Ze geven hun werkgevers en collega's een rapportcijfer 5,4. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3.600 ex-kankerpatiënten. Lees meer...
 • ING ziet aantal vaste contracten weer toenemen

  18-01-2018 || Voor het eerst sinds het economisch herstel van de crisis zitten de vaste contracten weer echt in de lift. Dat constateert het ING Economisch Bureau donderdag. De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid vooral door de toename van het aantal flexibele of tijdelijke contracten en zelfstandigen. In het derde kwartaal van 2017 was echter sprake van een stabilisering van de flexwerkers en tijdelijke krachten en zelfs een daling van de zelfstandigen. Lees meer...
 • Werkloosheid daalt, maar nog wel 'werk aan de winkel'

  18-01-2018 || Afgelopen jaar telde Nederland 101.000 minder werklozen dan het jaar ervoor. Prachtige cijfers, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Heel mooi voor al die mensen die aan het werk zijn gekomen." Tegelijkertijd zijn er volgens hem nog genoeg mensen zonder baan die wel kunnen en willen werken. "Voor hen zijn er weer nieuwe kansen. Ook zijn er werkgevers die zitten te springen om personeel. Daarmee is er werk aan de winkel. Lees meer...
 • Ruim 100.000 werklozen minder in 2017

  18-01-2018 || DEN HAAG (AFN) - Vorig jaar waren er in Nederland gemiddeld 101.000 werklozen minder dan een jaar eerder. In december kwam het aantal werklozen uit op 395.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.Het statistiekbureau merkt daarbij op dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk vorig jaar in doorsnee 176.000 hoger lag dan in 2016. Daarmee is het het derde jaar op rij waarin het aantal werkenden hoger ligt dan het jaar ervoor. Lees meer...

Festival van het leren

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

Bijeenkomst Blijven leren van de wieg tot het graf?

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 31 januari jl. in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf". Een leven lang leren is een actueel thema. Hoe kunnen mensen worden gefaciliteerd om continu te blijven leren, zodat ze vitaal en fit blijven voor de arbeidsmarkt? Moet de mens zich daarbij steeds aanpassen aan het werk of is het mogelijk om het werk zodanig te organiseren dat het blijft passen bij de werkende mens. Hoe kunnen drempels tussen het reguliere onderwijs en sectorale opleidingen voor werkenden worden weggenomen? Wat is er nodig om werkenden in beweging te krijgen en te houden?