1

btn_lid_worden

Algemeen nieuws

 • Ontdek Onvermoed Talent

  13-07-2018 || De Nederlandse economie groeit ook in 2018 en 2019 stevig door. Dit is duidelijk terug te zien op de arbeidsmarkt. De landelijke arbeidsmarktprognose 2018-2019 van het UWV voorspelt jaarlijks meer dan 1 miljoen vacatures en in bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. Schaarste van beschikbaar talent op de arbeidsmarkt zet dus door. Lees meer...
 • Nederlanders hebben het weer meer naar hun zin op het werk

  12-07-2018 || De werkdruk stijgt, maar Nederlanders hebben het weer meer naar hun zin op het werk. Zo is er in 2018 een stijgende lijn te zien in de werkbeleving van werkend Nederland. De gemiddelde tevredenheid ligt dit jaar op een 7. Dat is zo'n 0,3 punt hoger dan in 2017. Dit blijkt uit medewerkerbelevingsonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Integron jaarlijks uitvoert onder 4.400 deelnemers verdeeld over twaalf branches. Ook is werkend Nederland enthousiaster over zijn werkgever. Lees meer...
 • Tomorrow@work 2018: ervaar hoe ons werk gaat veranderen!

  12-07-2018 || Hoe moet u werk en de werkomgeving de komende jaren organiseren om de continuïteit van de organisatie te waarborgen? Wat betekent dit voor werkplekken en kantooromgevingen? Bestaan die straks nog wel...? En wat is de impact van technologie op werken in het algemeen en uw baan in het bijzonder? Tomorrow@work 2018 geeft u op 20 november in Amersfoort waardevolle input voor het beantwoorden van deze vragen. Hier alvast een tipje van de sluier. Lees meer...
 • UWV: "Meer werkgelegenheid maar grotere schaarste aan schoonmakers"

  11-07-2018 || Het gaat goed met de werkgelegenheid voor schoonmakers: in 2017 werkten in Nederland 265.000 schoonmakers, in 2015 waren dit er zo'n 10.000 minder. Het Researchteam voor Onderwijs en Arbeidsmarkt gaat ervan uit dat het aantal banen blijft groeien tot 2022. Dit meldt werk.nl, de website van UWV over werkgelegenheid. Schoonmakers worden schaars Het aantal vacatures in de schoonmaak groeit. In 2017 ontstonden er in totaal bijna 45.000 vacatures voor schoonmakers, ongeveer 19% meer dan in 2016. Lees meer...

Bijeenkomst Platform O&O over Duurzame Inzetbaarheid op 29 juni 2018

Duurzame inzetbaarheid, vele boeken zijn er al over vol geschreven. Logisch ook: niet alleen de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de VUT, maar ook de vele veranderingen op de werkvloer leiden tot de noodzaak tot voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ontwikkelingen in vrijwel alle bedrijfstakken die elkaar in razendsnel tempo opvolgen, zoals digitalisering en robotisering, vervagen van internationale grenzen en nieuwe businessmodellen, vergen wendbaarheid én weerbaarheid van organisaties en hun medewerkers.

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd is duurzame inzetbaarheid een breed kapstokbegrip en worstelen zowel werkgevers als werknemers met de vraag hoe zij er concreet handen en voeten aan kunnen geven.

Festival van het leren

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.