Nieuws

  • Zo'n 856.000 werknemers zonder pensioen

    15-02-2019 || Witte vlek aanzienlijk groter dan gedacht  Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van sociale zaken, blijkt dat circa 856.000 werknemers geen pensioenregeling hebben. 40 procent van hen heeft een vast contract, de rest heeft een tijdelijk of een flexibel contract.De omvang van de witte vlek op pensioengebied wordt al geruime tijd op periodieke basis gemonitord door het CBS. Lees meer...
  • Ruim 3 miljoen flexwerkers 'ontwrichten de samenleving'

    14-02-2019 || De Vakcentrale voor Professionals (VCP) en Vakbond FNV vinden het 'onbegrijpelijk' dat werkgevers niet méér vaste banen aanbieden. Dat zeggen ze in reactie op de donderdag gepresenteerde cijfers van CBS en TNO over de forse groei van het aantal flexwerkers in Nederland. 'De doorgeslagen flex ontwricht de samenleving', zegt de FNV. Lees meer...
  • Aantal vacatures in onderwijs blijft toenemen

    14-02-2019 || Ook in 2018 is het aantal vacatures in het primair en voortgezet onderwijs weer sterk gestegen. In het vo ontstaan (in de eerste drie kwartalen van 2018) de meeste vacatures voor leraren Nederlands, Engels en wiskunde. Daarbij is 42% van de vacatures in het onderwijs inmiddels moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit een nieuwe factsheet dat het UWV op 12 februari 2019 publiceerde. Volgens de factsheet hebben 86% van de werknemers een vast contract. Een groot deel (32%) hiervan is 55 jaar of ouder. Lees meer...

Het O&O-platform

Wat doen we?

Het Platform O&O-fondsen biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Op woensdag 30 januari 2019 gaan we de werking en toegevoegde (maatschappelijke) waarde van Social Impact Bonds verkennen en hierover met elkaar in gesprek. Met ervaringen
van jong en oud vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. Dat doen we voor het eerst in
de open omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het Ministerie van SZW. Er wordt afgetrapt met een inleiding en twee korte reflecties vanuit verschillende
invalshoeken.

 Arjan Heyma (hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek) duidt het fenomeen Social Impact Bond. Hoe werkt het en wat zijn de verschillende varianten?
Wat is de meerwaarde, economisch en maatschappelijk? Wat zijn de werkzame ingrediënten en aandachtspunten?

Sadik Harchaoui (Chef de mission bij Society Impact) brengt partijen bij elkaar om met innovatieve financieringsarrangementen sociale impact te realiseren. In zijn
reflectie gaat hij op basis van enkele concrete voorbeelden in op de maatschappelijk toegevoegde van Social Impact Bonds.

Hans Bosselaar (docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU) vraagt zich vanuit bestuurskundig perspectief af voor welk probleem
Social Impact Bonds in de praktijk een (vermeende) oplossing zijn? En wat dit impliceert voor de opstelling van de overheid/gemeenten? Zijn Sociaal Impact Bonds de
toekomst van lokaal sociaal beleid?

Programma
- 15.45 uur: Inloop en ontvangst
- 16.00 uur: Start bijeenkomst
   Welkomstwoord door moderator Marjolein ten Hoonte
   Inleiding door Arjan Heyma, hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek
   Reflecties door Sadik Harchaoui, Chef de mission bij Society Impact, en Hans Bosselaar, docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU
   Gesprek aan tafel
- 18.00 uur: Afsluiting met netwerkborrel

Datum 
Woensdag 30 januari 2019

Locatie
Petit Café De Resident
Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag 

Kosten voor deelname
Leden en studenten: gratis
Niet leden: € 85

Klik hier voor de bijeenkomst te bekijken op de NGSZ-website.