Nieuws

  • Minister wil dat ontslagen winkelpersoneel werk vindt in zorg

    18-04-2019 || De recente golf faillissementen in de winkelstraat kan een zegen zijn voor de zorg, die schreeuwt om personeel. Via de curatoren van de failliete bedrijven probeert het ministerie van Volksgezondheid een deel van het ontslagen winkelpersoneel naar de zorg te halen. Dat bevestigt een woordvoerster van het ministerie. In februari ging speelgoedketen Intertoys failliet, met 3200 werknemers in Nederland. Lees meer...
  • Belastingdienst werkt personeelstekort in hoog tempo weg

    18-04-2019 || De Belastingdienst heeft grote stappen gemaakt in het wegwerken van het personeelstekort, meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het einde van het jaar moeten er 3450 vacatures vervuld worden.  Het personeelstekort is het resultaat van een roerige... Lees meer...
  • Aantal WW-uitkeringen daalt, grote verschillen per regio en sector

    18-04-2019 || Donderdag 18 april 2019 Het aantal WW-uitkeringen nam in maart verder af. In de Noord-Hollandse regio's was de daling in Zaanstreek-Waterland met 2,6% (130 uitkeringen) iets sterker dan de landelijke (-2,2%). In Noord-Holland Noord (-1,5%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-1,2%) bleef de WW-daling onder het landelijk gemiddelde.De komende maanden zal voor een aantal seizoengevoelige sectoren de instroom in de WW laag zijn. Lees meer...

Het O&O-platform

Wat doen we?

Het Platform O&O-fondsen biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Op woensdag 30 januari 2019 gaan we de werking en toegevoegde (maatschappelijke) waarde van Social Impact Bonds verkennen en hierover met elkaar in gesprek. Met ervaringen
van jong en oud vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. Dat doen we voor het eerst in
de open omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het Ministerie van SZW. Er wordt afgetrapt met een inleiding en twee korte reflecties vanuit verschillende
invalshoeken.

 Arjan Heyma (hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek) duidt het fenomeen Social Impact Bond. Hoe werkt het en wat zijn de verschillende varianten?
Wat is de meerwaarde, economisch en maatschappelijk? Wat zijn de werkzame ingrediënten en aandachtspunten?

Sadik Harchaoui (Chef de mission bij Society Impact) brengt partijen bij elkaar om met innovatieve financieringsarrangementen sociale impact te realiseren. In zijn
reflectie gaat hij op basis van enkele concrete voorbeelden in op de maatschappelijk toegevoegde van Social Impact Bonds.

Hans Bosselaar (docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU) vraagt zich vanuit bestuurskundig perspectief af voor welk probleem
Social Impact Bonds in de praktijk een (vermeende) oplossing zijn? En wat dit impliceert voor de opstelling van de overheid/gemeenten? Zijn Sociaal Impact Bonds de
toekomst van lokaal sociaal beleid?

Programma
- 15.45 uur: Inloop en ontvangst
- 16.00 uur: Start bijeenkomst
   Welkomstwoord door moderator Marjolein ten Hoonte
   Inleiding door Arjan Heyma, hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek
   Reflecties door Sadik Harchaoui, Chef de mission bij Society Impact, en Hans Bosselaar, docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU
   Gesprek aan tafel
- 18.00 uur: Afsluiting met netwerkborrel

Datum 
Woensdag 30 januari 2019

Locatie
Petit Café De Resident
Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag 

Kosten voor deelname
Leden en studenten: gratis
Niet leden: € 85

Klik hier voor de bijeenkomst te bekijken op de NGSZ-website.