btn_lid_worden

Nieuws

  • Werknemer met 9-tot-5-mentaliteit is het meest gelukkig

    16-10-2018 || Het grootste deel van de Nederlandse werknemers kan tegenwoordig altijd en overal werken. Die toegenomen flexibiliteit zorgt voor een nieuwe uitdaging: stress voorkomen. Zeker nu blijkt dat de verwachtingen van de werkgever en werknemer behoorlijk uiteen lopen als het op flexwerken en bereikbaarheid aankomt. Het merendeel van de werkgevers (75%) verwacht dat medewerkers hun werk- en privétijd flexibel indelen. Lees meer...
  • Forse afname ontslagzaken

    16-10-2018 || Dat het economisch beter gaat in Nederland is inmiddels bekend. Dat blijkt ook uit de sterke afname van ontslagzaken bij het UWV. 25% minder ontslagen via het UWV Een werkgever kan bij het UWV een ontslagverzoek om bedrijfseconomische reden indienen of om reden dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. Uit cijfers blijkt dat bij het UWV in 2017 16.821 ontslagverzoeken zijn ingediend, waar dat aantal in 2016 nog 22.327 bedroeg. Lees meer...
  • Arbeidsmarkt steeds flexibeler, dus jouw werkplek ook

    16-10-2018 || Hierdoor wordt de flexwerkplek steeds populairder Per saldo neemt het aantal mensen dat als zelfstandig ondernemer werkt ieder jaar toe. Sinds 2003 kwamen er bijna een miljoen werkenden bij, maar verdwenen meer dan 250.000 vaste banen. Steeds meer mensen vinden hun weg naar flexwerklocaties om daar aan hun bedrijf te werken. Ook zien steeds meer grotere bedrijven de voordelen van het gebruik van een flexwerklocatie voor hun werknemers. Vreemd is het niet dat de flexwerklocatie in opmars is. Lees meer...

Het O&O-platform

Wat doen we?

Het Platform O&O-fondsen biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Uitgelicht