btn_lid_worden

Nieuws

  • Bijeenkomst Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten op 1 juni a.s.

    26-04-2017 || Veranderingen gaan steeds sneller. De wereld van werk verandert continue en in een steeds hoger tempo. Dit dwingt tot een klimaat waarin alle werkenden de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen en mee te gaan in veranderingen. Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van SZW verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke financieringsvormen ten behoeve van post-initiële scholing. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is het individualiseren van opleidingsbudgetten.  Lees meer...
  • Meer vraag naar flexwerkers - wat beslist nieuwe kabinet over DBA en Wwz?

    26-04-2017 || 26 april 2017De vraag naar flexibele arbeidskrachten is in het eerste kwartaal van 2017 flink toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Of de vraag naar payrollende freelancers en flexwerkers blijft stijgen is niet duidelijk en is ook afhankelijk wat het nieuwe kabinet gaat beslissen over de Wet DBA en de Wet werk en zekerheid. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bureau Tentoo. Lees meer...
  • Arbeidsmarkt vraagt creativiteit, initiatief en empathie

    25-04-2017 || De werkgelegenheid bij de banken neemt al jaren af. Boventallige bankmedewerkers moeten omscholen. Niet eenvoudig, want ook de arbeidsmarkt verandert. De afname, die wordt veroorzaakt door automatisering, digitalisering, kostenreductie en een verzadiging van de verzekerings- en hypotheekmarkt, is nu duidelijk voelbaar bij banken. Niet alleen de financiële sector krimpt maar vrijwel elk groot aan de beurs genoteerd bedrijf heeft een uitdaging als het gaat om omzetgroei. Lees meer...

Het O&O-platform

Wat doen we?

Het Platform O&O-fondsen biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Uitgelicht