Nieuws

  • Gemeenten worstelen met de huisvesting van arbeidsmigranten

    22-03-2019 || De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt, en dat bezorgt Nederlandse gemeenten hoofdpijn. Want er is nu al een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten, en dat tekort groeit. Nederland telt 450.000 tot 500.000 arbeidsmigranten. Daarvan heeft ten minste één op de vijf geen geschikte woonruimte, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat er tot 2023 jaarlijks ongeveer 70. Lees meer...
  • Personeelstekort oplossen? Pak parttime werk aan

    22-03-2019 || Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze maand dat personeelstekort niet eerder zo groot was, met 264.000 vacatures. Voor veel ondernemers is dit niet echt nieuws. Zij ervaren de krapte op de arbeidsmarkt elke dag. Vooral Limburgse ondernemers zijn sterk getroffen. Dit is te wijten aan ontgroening en vergrijzing Vaak is de eerste reflex het activeren van mensen die nu nog langs de kant staan. Met succes, daar niet van. Lees meer...
  • Grote kloof tussen meneer en mevrouw Modaal

    22-03-2019 || Tussen de doorsnee inkomens van mannen en vrouwen gaapt nog altijd een grote kloof. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat vrouwen vaker in deeltijd werken. Uit de meest recente gegevens, uit 2017, blijkt dat werkende vrouwen in doorsnee een jaarinkomen hadden van 27.100 euro. Bij mannen was dat 42.300 euro. Vooral bij werkenden ouder dan 25 jaar lopen de verschillen op. Lees meer...

Het O&O-platform

Wat doen we?

Het Platform O&O-fondsen biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Uitgelicht